Bilişim sektörünün önde gelen düşünce kuruluşlarından Bilişim Grubu, Radore Veri Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda “Gelecek 5.0” yaklaşımı doğrultusunda Türkiye’deki bilişim sektörünü değerlendirdi.

Türkiye’nin önde gelen düşünce topluluklarından Bilişim Grubu, Temmuz ayı genel toplantısını Radore Veri Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bilişimciler Topluluğu, Bilişim Medyası Derneği (BMD) gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Türkiye’deki bilişim sektörü değerlendirildi.

Katma değerli bilişim hizmetleri ve savunma teknolojileri için “Gelecek 5.0”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever, ortaya koydukları “Gelecek 5.0” yaklaşımına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bilişim Grubu olarak “Gelecek 5.0” yaklaşımımız doğrultusunda savunma sanayii, katma değerli bilişim hizmetleri, dijital dönüşüm, robot teknolojileri, otonom araçlar, yenilenebilir enerji ve siber güvenlik gibi alanlarda kamuoyu yaratmayı amaçlıyoruz. Özellikle savunma sanayiine yönelik teknolojiler ile donanım ve yazılım temelli katma değerli hizmetleri ülkemizin ekonomik kalkınması için kilit teknolojiler olarak görüyoruz. Bilişim Grubu olarak akademisyenler, basın mensupları, BT yöneticileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek akademik koordinasyonla birlikte sektör özelinde çok daha kapsamlı ve çeşitli raporlar oluşturmayı planlıyoruz.”

Yaklaşık 40 katılımcının yer aldığı etkinlikte, konuklara Radore Veri Merkezi ve sunduğu hizmetleri tanıtan bir sunum da gerçekleştirildi. Ardından “Bilişim Sektöründe Kadın Teknik Çalışanlar” başlığıyla düzenlenen panelde Bilişim Grubu’nun kadın üyeleri tecrübelerini aktardılar.

Bilişim Grubu Hakkında

CIO’lar ve BT yöneticilerinden oluşan Bilişim Grubu, sektördeki özel şirketler, STK’lar, kamu ve diğer paydaşlarda görev alan bilişim yöneticilerini bir araya getirerek sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor. BT sektörüne yönelik kamuoyu oluşturmak ve gelecek nesillere bilişim alanında yüksek teknoloji üreten bir Türkiye bırakılmasına katkı sağlamak amacıyla 15 Kasım 2017 tarihinde kurulan BİLİŞİM GRUBU; 7 ülkede, 33 şehirde toplamda 300+ üyeyle faaliyetlerine devam ediyor.

bilisimgrubu.org