Radore Blog

Uptime Institute ve Veri Merkezi Sertifikasyonu: Aslolan sertifika mıdır?

Uptime Institute, veri merkezi kurulması ve işletilmesi konularında altyapı sertifikasyonundan eğitime kadar birçok hizmeti kapsayan, tüm dünyada geçerliliği olan sertifikalarıyla güvenilirliği konusunda kendini ispat etmiş, uluslararası hizmet veren; Amerika merkezli özel bir kurumdur.

Uptime Institute’ un “TIER” sertifikaları bilindiği üzere veri merkezlerinin yeterlilik seviyesine göre verilmektedir. Bu sertifika; elektrik, soğutma, fiziksel güvenlik, yangın, bina sağlamlığı, network yapısı gibi konularda, doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde dahi bu sertifikaya sahip veri merkezinin ayakta kalabileceğinin ve hizmet vermeye devam edebileceğinin yeterlilik ve yetkinlik seviyesini gösterir. “TIER” sertifikası, veri merkezi olarak uluslararası hizmet vermenizi kolaylaştıran ve internet endüstrisinde pazarlama gücünüzü arttıran çok değerli bir belgedir.

Uptime Institute veri merkezlerine iki çeşit sertifika vermektedir;
1. Veri merkezi projesini kâğıt üstünde gördükleri ve projenin TIER sınıflandırmalarından herhangi birine uyduğunu kabul ettiklerini gösteren “DESIGN” yani “TASARIM” sertifikası,
2. Veri merkezinin TIER sınıflandırmalarından herhangi birinin gerektirdiği tüm şartları yerine getirdiğini ve veri merkezinin bu şartlara göre çalıştırılıp işletildiğini gösteren “FACILITY” yani “TESİS” sertifikasıdır. Veri merkezi hizmetlerinde anlam ifade eden sertifika bu ikinci “FACILITY” sertifikasıdır.

Örnek vermek gerekirse, ülkemizde bu belgeye sahip ilk kurum olan “Türk Telekom Gayrettepe IDC” veri merkezi “DESIGN” belgesi almıştır. Kurum “FACILITY” belgesi almamıştır.
http://uptimeinstitute.com/TierCertification/allCertifications.php?page=1&ipp=All&clientId=&countryName=Turkey&tierLevel )

Her türlü sertifika, kalite belgesi, yetkinlik ve yeterlilik dökümanları gibi belgelendirmeler konularında birey ve kurumlarımızın göstermiş olduğu ince hassasiyeti biliyoruz. Ülkemizde bir günde ISO belgesinin alındığı, bir haftada kalite belgelerinin düzenlediği birçok örnek yaşanmaktadır. Alınan bu belgelerin uluslararası geçerliliği de ayrı bir tartışma konusudur. Çoğu zaman bu tip belgeler parası ödenip alınabilen basit prosedürlerden öteye geçmemektedir.

Uptime Institute’ un TIER sertifikasyonu da tesisinizin metrekaresi ve enerji kullanım kapasitesine bağlı olarak değişen 6 haneli rakamlar ödendiğinde kolayca alınabilmektedir.

Değerlendirmemin başında belirttiğim üzere, “TIER” sertifikalarının değeri su götürmez bir gerçektir. Ancak veri merkezleri, hali hazırda herhangi bir sertifikaya sahip olma amacından önce, hizmet verdikleri müşterileri için profesyonellik gereği olarak yeterlilik ve yetkinlik seviyelerinde minimum koşulları sağlayacak biçimde yapılanmalarını tamamlamalıdır.

Bu anlayışın, 26 Mart’ta Ankara’da düzenlenen ve Radore olarak katılımcısı olduğumuz Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği Konferansı’nda bahsi geçtiği üzere, BT sektörünün yetersiz altyapılar ile çalıştırılan, güvenlik açısından büyük riskler oluşturan merdiven altı veri merkezlerinden kurtulmasının gerekliliği için çok önemli olduğunu düşünmekteyim.

Murat Atar, Altyapı ve Teknik Hizmetler Yöneticisi

Exit mobile version