“Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu” açıklandı. Türkiye’deki teknoloji firmalarının gelişimini inceleyen rapor TÜSİAD tarafından hazırlanıyor. Dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan çalışmada Türkiye’nin yanında dünyadaki durum da inceleniyor. Raporla ilgili detaylar ise şu şekilde.

Türkiye’de teknoloji sektörlerinin durumu

Yazılım sektörü başta olmak üzere Türkiye’de dijital alanda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin ekonomi içindeki hisselerinin arttığı vurgulanıyor. Hatta Türkiye’deki dijital teknoloji sektörlerinin hisseleri OECD ülkelerine göre daha az olmasına rağmen bu alandaki şirketlerin diğerlerine oranla ortalama 2 kat daha üretken olduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki BT personeli istihdamının ise toplam istihdamın yaklaşık yüzde 1’ine denk geldiğinden de bahsediliyor. BT personeli ücretlerinin ise diğer personelden ortalama 2 kat daha yüksek olduğunun altı çiziliyor.

Türkiye’de dijital teknolojilerin etkisi

Dijital teknoloji kullanımını olumlu yönde etkileyen firma özellikleri arasında; girişim büyüklüğü, işgücü niteliği (yüksek ücretler), sermaye yoğunluğu, ithalat yoğunluğu, yabancı sermayeli firma BT uzmanı istihdam etmek gibi unsurlar yer alıyor. BT uzmanı istihdam eden firmaların verimliliği, BT personeli istihdam etmeyen firmalardan yaklaşık %3.6 daha yüksek. Ayrıca ilgili teknolojiyi kullanan ve kullanmayan firmalar arasında da verimlilik farkları var. Örneğin; ERP, CRM, SCM, Açık kaynak OS, RFID, bulut bilişim, genişbant mobil cihaz kullanan ve bağlantı hızı 100 Mb/s’dan yüksek firmaların üretkenlikleri diğer firmalara göre daha yüksek.

Dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme

Teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dikkat çekilen raporda Çin’in tüm dijital teknoloji ürünlerinde küresel ihracat hisselerini arttırdığı belirtiliyor. ABD, Almanya, Hollanda, İrlanda, Tayvan ve Kore’nin ise hisselerini ve güçlerini her zaman koruduğu ayrıca vurgulanıyor. Vietnam ve Polonya’nın teknoloji ihracatında paylarını arttığı belirtilirken, İrlanda ve Hindistan ise bilgisayar hizmetleri alanında en başarılı ülkeler olarak öne çıkıyor.

Raporun tamamına erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10130-dijital-teknolojiler-ve-ekonomik-buyume-raporu 

 

Kaynak:
https://epnext.com/tusiad-dijital-teknolojiler-ve-ekonomik-buyume-raporunu-tanitti/