Felaket Kurtarma; şirketlerin BT sistemlerinden hayati olanların çalışır halde tutulması ya da kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. Son yılların en önemli konularından biri olan Felaket Kurtarma (Disaster Recovery), bir merkezde bulunan verinin, belirlenmiş ortak bir alanda yedeklenmesi ve bu yedeklenen verinin bir Felaket Kurtarma merkezine kopyalanmasıyla gerçekleşir.

Kısaca Felaket Kurtarma; hangi sektörden olursa olsun, şirketlerin veri güvenliğini ve itibarlarını koruyan, müşteri memnuniyetinden iş sürekliliğine etkisi geniş bir alana yayılan hayati bir konu.

Felaket Kurtarma sayesinde; olası bir felaket sonrasındaki telafi süreci ortadan kalkar ve böylelikle,

 • Şirketlerin en değerli varlığı olan verilerin kaybı önlenir.
 • Şirketler, olası bir felaketi öngörerek sonrasında IT yatırımları için daha büyük maliyetler ayırmaktan kurtulurlar.
 • İş sürekliliği sağlanır.
 • Müşteri kayıpları sıfıra indirgenir.
 • Maddi ve manevi güven kaybı önlenir.
 • Şirketler, doğal afetlerde ya da ani gelişen durumlarda ayakta kalır.

Felaket Kurtarma, İş Sürekliliği Planlaması aşamalarından biri. Felaket Kurtarma süreci, şirketlerin var olan BT altyapısı ve Felaket Kurtarma Merkezi’nin yerine göre şekillendirilir. Felaket Kurtarma; şirketlerin BT sistemlerinden hayati olanların çalışır halde tutulması ya da kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar.

Bu planlama, var olan teknik altyapıya göre değişiklik gösterir. Mevcut sunucu işletim sistemleri, uygulamalara göre farklı çözümler kullanabilir.

Genel olarak kullanılan çözümler ise şunlar;

 • Sunucuların donanımdan bağımsız olmasını sağlayan Sanallaştırma Çözümü.
 • Bir sistemin bir benzerinin de farklı bir sistemde çalışmasını sağlayan Kümeleme (Cluster) Çözümleri.
 • Verilerin depolama üniteleri arasında birebir olarak kopyalanmasını sağlayan Depolama (Storage) Replikasyon Çözümleri.
 • Verilerin bir yedeğinin saklanıp gerektiğinde tekrardan alınmasını sağlayan Backup (Yedekleme) Çözümleri.
 • Verilerin, Felaket Kurtarma merkezine sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için kullanılan uzak lokasyon bağlantı teknolojileri yani Bağlantı Çözümleri.

Isolated 3d life buoy with rope

docSTAR Operasyon ve Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı (Vice President of Operations & Product Management) Ray Emirzian, Data Center Knowledge‘da yayınlanan yazısında“2003’teki büyük kesintide doğu kıyılarında yaşanan krizi 50 milyon kişi unutmayacak. Zararın ve krizin boyutları o kadar büyüktü ki… Belki de sormamız gereken en önemli soru: Elektrik olmasa, ne olurdu?” diyor.

Evet, elektrik var ama olası bir kesintide tüm verilerin yok olması da söz konusu. İşte bunun için Felaket Kurtarma, hayati bir konu. Yazıda Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) konusunda önemli noktalara dikkat çekiyor.

docSTAR Operasyon ve Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı (Vice President of Operations & Product Management) Ray Emirzian Data Center Knowledge‘daki yazısında bakın neler diyor.

Hazırlıksız yakalanmayın!

En kötüsüne hazırlıklı olmak için olası elektrik kesintileri ve doğal felaketler için önlem olacak her şeyi hazırlamak ve yerli yerine koymak gerekir. Sistemleri, veri yedekleme ve kurtarma süreçlerini, çevirim içi ve fiziksel depolama dahil olmak üzere saklanan bilginin dışarıdan erişilebilir olması önemlidir. Bunlar Felaket Kurtarma’nın ayrılmaz unsurlarıdır.

İş Sürekliliğini Planlama (Business Continuity Planning) süreçlerinde, çalışanların önemli noktalara hakim olmalarını kolaylaştıracak politika ve prosedürler uygulanmalıdır. Çalışanların, acil bir durumda hangi metodu izleyeceklerini bilmeleri önemlidir.

Pek çok kuruluş, Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Planlaması girişimlerine bulunuyor. Ancak, Felaket Kurtarma sistemlerinin maliyetlerinin fazla olması özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu yatırımı yapmaktan çekiniyor ve hatta birçoğu yapmıyor.

Felaket Kurtarma öncesinde 4 hayati nokta;

İşleyiş ve insan faktörü

Olası bir felaket anında görev ve iş akış zinciri nasıl olmalıdır? Bu soru önemlidir. Bu sebeple her departmanın kendine özgü bir planı olmalıdır. Yani idari yönetimler; her departman için bu süreci ayrı ayrı planlamalıdır. Acil durumlarda temasa geçilebilecek başka kişilerin ve şirketlerin bir listesini yapmak faydalı olacaktır.

Veriler ve belgeler

Veri ve belgelerimiz nerede saklanıyor? Bunlara nasıl erişebilirim? Sorularının cevabı sürecin sürekliliği için önemlidir. Her yerden ulaşılabilir ve merkezi bir yerde verileri saklamak önemlidir.

Verileri güvenli bir veri merkezinde barındırmak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok büyük maliyetler gerektirmiyor. Böylece veri merkezlerinin güvenlik avantajlarından ve güçlü altyapılarından faydalanılabilinir.

Uyum ve  kontrol

Veri ve belge güvenliği ile ilgili düzenlemeler nelerdir? Özellikle hukuk, eğitim, sağlık, üretim ve devlet kurumları kendi sektörlerindeki mevzuatı ve yönetmelikleri bilerek hareket etmelidirler. Gerekli ve en önemli belgelerini (üretim standartları belgeleri gibi) koruma altına almak, aynı zamanda işi de korumak demektir.

Bu şekilde sağlanan kurumsal içerik yönetimi sayesinde, şirketler depolama derdini ortadan kaldırarak zaman ve paradan tasarruf edebilirler. Bu, yalnızca kritik iş dosyalarını hemen ulaşılabilir hale getirmek ve kontrolünü sağlamak için bile gerekli olabilir.

Eğitim ve test

Olası bir Felaket Kurtarma operasyonu için gerekli eğitimleri ve testleri gerçekleştirmek için önce gerekli bütçe ve personel planlanmalıdır.

Felaket Kurtarma işini ciddiye alın. Maliyetlerinizi hesaplayın.
Bir iki günlük bir gecikmeyle çok şey kaybedebilirsiniz.

 

Kaynakça

http://bit.ly/1lR4vvc
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery