2025 yılında kurumların yüzde 80’i, kendi ihtiyaçları için şirket bünyesinde kurdukları geleneksel veri merkezlerini kapatacak.

Değişen iş modelleri ve dijital dönüşümün yaygınlaşması, işletmelerin kendi bünyesinde veri merkezleri kurması yerine bulut sağlayıcı veri merkezlerine yönelmelerinin önünü açıyor. Gartner öngörülerine göre, 2025 yılında kurumların yüzde 80’i, kendi ihtiyaçlarına yönelik şirket bünyesinde kurdukları geleneksel veri merkezlerini kapatacaklar. Daha profesyonel ve kesintisiz hizmet almak için bulut sağlayıcı veri merkezlerini tercih edecekler.

Dijital altyapılar geliştikçe ve uzaktan erişime imkân kıldıkça, işletmeler kendi bünyelerinde bir veri merkezi kurmanın maliyetine ve iş gücü yatırımına katlanmak istemiyorlar. Kullanılan onlarca hizmetin bir arada çalışabilmesi ve genel buluta çıkışının sağlanması için karmaşık bir BT altyapısı gerekiyor. Bu altyapının kurulumundaki karmaşa da işletmeleri sunucu barındırma (co-location) ya da doğrudan bulut bilişim çözümlerinin kullanılmaya itiyor. Yazılım tanımlı altyapılar, sistem performansının her an gözlemlenmesine ve müdahale edilebilir olmasına olanak tanıyor.

Türkiye’deki işletmeler de artık “ilk önce bulut” ya da “sadece bulut” stratejisini tercih etmeye başladı. Yasal uygunluk ve regülasyon zorunluluklarını göz önünde bulunduran, her an sunucularına ulaşabileceğini bilmek isteyen işletmeler yerel veri merkezlerinden bulut hizmetlerini alma eğiliminde.

Türkiye’de bulut pazarı 2018’de yüzde 20’nin üzerinde büyüyecek

IDC’nin yayınlamış olduğu son genel bulut rakamlarına göre; Türkiye genel bulut pazarının 2018 yılı sonunda %20,7 yıllık büyüme oranıyla 140 milyon doları aşması bekleniyor. 2017 yılı verilerine göre, hizmet olarak altyapı pazarı (IaaS) 38 milyon dolar ile yüzde 33 pazar payına, hizmet olarak platform (PaaS) pazarı 18 milyon dolara ulaşarak yüzde 16,2 pazar payına ulaştı.

Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, her dört kurumdan biri buluta yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım yapılacak konuların başında ise veri yedekleme ve felaket yönetimi ilk iki sırada. Yatırım kararında temel kriterler ise yüzde 71 ile “hizmet verenin güvenilirliği”. Bulut servislerini satın almak için tercih edilen şirket tipleri arasında ise ilk sırada veri merkezleri yer alıyor.

Cisco’nun 2021 öngörülerinde ise tüm veri merkezi trafiğinin yüzde 95’inin bulut veri merkezi trafiğinden oluşması beklenirken, yüzde 75 ile en popüler bulut hizmeti olarak hizmet olarak yazılım (SaaS) olmaya devam edecek.

Radore veri merkezinin bulut çözümleri hakkında daha fazla bilgi için radore.com/cloud-server adresini kullanabilirsiniz.

Kaynaklar

blogs.gartner.com/david_cappuccio/2018/07/26/the-data-center-is-dead/

itnetwork.com.tr/idc-turkiye-bulut-veri-merkezi-konferans-serileriyle-istanbul-ankarada/

cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf