Fizik biliminin temel kavramları arasında yer alan “Güç” ve “Enerji” söz konusu olduğunda, birçok kişinin bu kavramları yanlış şekilde kullandığı görülüyor. Enerji ve Güç arasındaki farkı anlamak için bu kavramların aslında ne olduğunu tanımlayıp örneklerle inceleyelim.

Enerji Nedir?

Enerjinin sözlük anlamı “iş yapabilme kapasitesi” olarak tanımlanır. BTU, joule, Newton-metre ve kalori gibi birimlerle ölçülür. Elektrik enerjisinden bahsedecek olursak en yaygın ölçüm birimi “Watt-saat” (Wh) ya da bunun bin katı olan Kilowatt-saat’tir (kWh). Enerjiyi hesaplamak için kullanılan formül ise Enerji= Güç x Zaman şeklindedir.

Enerjinin, ısı, kinetik, mekanik, elektrik, manyetik vb. birçok çeşidi vardır. Enerji bu çeşitler arasında dönüşüm halindedir.

Birçok cihaz çalışabilmek ya da iş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Örneğin, aracınıza benzin koyduğunuzda içerdiği kimyasal enerji motor yardımıyla önce ısı sonra da hareket enerjisine dönüştürülür. Araç bu enerji sayesinde hareket eder.

Güç nedir?

Güç, “birim zamanda yapılan iş miktarı” şeklinde açıklanır. Güç, o işin tamamlanması için gerekli olan enerjinin hangi hızda harcandığını ifade eder. Dolayısıyla işin ne kadar hızlı yapıldığını gösterir. Bir cihazı çalıştırmak için birim zamanda ne kadar enerji kullanıldığını “Güç” kavramı ile ölçeriz. Gücün ölçü birimi “Watt”dır. Gücü hesaplamak için kullanılan formül ise Güç= Enerji / Zaman şeklindedir.

Radore’nin güç kapasitesi, 2,1 MW (Megawatt) kullanılabilir (beyaz alanlar, iklimlendirme altyapıları ve ofis alanları), 1,6 MW yedek olmak üzere toplamda 3,7 MW’tır. Birebir yedekli ve otomatik geçişli trafo sisteminin arkasında, şebeke enerjisinin kesildiği anlarda veri merkezine enerji üretmek için hazır ve otomatik konumda bekleyen üç adet 1.100 kVA gücünde Caterpillar (CAT) dizel jeneratör bulunur.

Buradan hareketle güç ve enerji farkını anlatan bir örnek verelim. Tek işlemcili bir sunucunun çalışabilmesi için yaklaşık 100 watt güç gereklidir. Eğer Radore’nin 3,7 Megawatt’lık toplam güç kapasitesini ele alırsak, böyle bir güç ile aynı anda 37 bin adet tek işlemcili sunucuyu çalıştırabilmek mümkün olur. Bu 37 bin sunucuyu örneğin 10 saat aralıksız çalıştırdığımızda ise “Enerji= Güç x Zaman” formülüne göre toplamda harcanan enerji miktarını yani 37 MWh elde ederiz.”

Enerji ve enerji birimleriyle ilgili bir diğer içeriği incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.