Geniş bant İnternet bağlantısı ve ağ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte İnternet’teki veri trafiği giderek yoğunlaşıyor. Bunun en büyük nedenlerinin başında ise video yayınlarına yönelik platformlar ve IP TV uygulamaları geliyor.

Ekim 2018 tarihli Küresel İnternet Gözlem Raporu’nda yer alan verilere göre küresel İnternet trafiğinin %58’i video yayınlarından kaynaklanıyor. Netflix, YouTube, Facebook ve BitTorrent ise en büyük trafik kaynakları olarak öne çıkıyor. Öyle ki İnternet’ten indirilen veri trafiği (Downstream) değerlendirildiğinde Netflix tek başına tüm trafiğin yüzde 15’lik kısmını oluşturuyor. Youtube’un payına bakıldığında ise yüzde 11 olduğu görülüyor.

İnternet’e yüklenen veri trafiği (Upstream) incelendiğinde ise tüm dünyadaki trafiğin yüzde 22’sinin BitTorrent uygulamasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Aynı zamanda tüm İnternet trafiğinin yüzde 50’sinin şifrelenmiş güvenli aktarımı şeklinde gerçekleştiği ve TLS 1.3 şifreleme protokolünün giderek daha da yaygınlaştığı belirtiliyor.

Rapordaki verilere göre uygulama bazında küresel İnternet trafiği dağılımı şu şekilde:

Network teknolojileri alanında çalışan Sandvine tarafından hazırlanan rapor dünya çapında hizmet veren 150’den fazla Tier 1 ve Tier 2 mobil operatörlerin verilerine dayanıyor. Raporun tamamına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf