Günümüzde işletmeler büyük ilk yatırım maliyetlerinden kaçınarak bulut bilişim ve dış kaynak kullanımına yöneliyor. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için önemli avantajlar sağlıyor.

IDC’nin 2017 yılı Türkiye BT pazarına ilişkin tahminlerine bakıldığında, sermaye yatırımının düşürülmesinin, tüm kurumlar için öncelik halini aldığını görüyoruz. Bu da bulut bilişim ve dış kaynak kullanımı gibi tercihlerin daha da artacağına işaret ediyor.

Gartner’ın 2020 öngörülerine göre de bir kurum için “bulutsuz” bir altyapı, günümüzde “internetsiz” bir altyapı kurma ile eşdeğer olacak.

Bulut bilişimin ivmesi gittikçe artarken, işletmelerin, bulut bilişim ve dış kaynak kullanımının en önemli adımlarından biri olan modern veri merkezine neden geçmeleri gerektiğini sizin için derledik.

1. Düşük Maliyet

KOBİ’ler güvenebilecekleri bir veri merkezi üzerinde BT altyapısını barındırmak isterken, hizmet olarak BT (ITaaS) ihtiyacını karşılayarak yüksek maliyetli yatırımlardan kaçınıyor. Bulut bilişim ilk yatırım maliyetinden ortalama yüzde 80’lik bir tasarruf sağlanmasına olanak tanırken aynı zamanda bakım ve operasyonel maliyetler de ortadan kalkıyor.

2. Yüksek Performans İhtiyacı

Bulut bilişim sağlayan modern bir veri merkezi, aynı zamanda yüksek standartlarda sunucu, depolama ve ağ teknolojilerine sahip bir BT altyapısı sunabilir. Oysa bu yüksek standartları bir KOBİ’nin tek başına sürekli kılması mümkün değil.

3. Esnek ve Ölçeklenebilir Yapı

KOBİ düzeyindeki esnek yapıdaki işletmeler, dijitalleşen iş yaşamında çok daha esnek ve hızla ölçeklenebilecek bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Performans ihtiyacına bağlı olarak saatler içerisinde kullanılan sunucu ya da depolama miktarını artırma ya da azaltma talebi ortaya çıkarken, bu süreçte kullanıcılara kesintisiz hizmet vermek hayati önem taşıyor.

4. Sürekli Görüntüleme ve Yönetme Fırsatı

Artan veri miktarı ile birlikte verinin hareketlerini sürekli görüntüleme ve kontrol etme fırsatı sunan veri merkezleri öne çıkıyor. Birçok işletmedeki dağıtık yapı, tüm verilerin merkezi olarak depolanması ve her noktadan aynı şekilde erişilebilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Özellikle yazılım tanımlı veri merkezleri, günümüz altyapıları ile tamamen uyum sağlayarak çok daha verimli ve yönetilebilir seçenekler sunuyor.

5. Güncel, Güvenli ve Yedeklenmiş Veri

Hassas verilerin barındırıldığı değerli bir depolama cihazının ortadan kaybolması ya da yedeklenmemiş bir verinin kurtarılamaması gibi sorunlar, dünya çapında milyarlarca dolarlık kayba neden oluyor. Verinin, gelişmiş fiziksel ve dijital güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda tutulması geri dönüşü olmayan kayıpların önüne geçiyor. Ayrıca güncellenmemiş yazılımlar nedeniyle ortaya çıkan açıklar ve bu açıklar için katlanılan operasyonel maliyetler, işletmelerin karşılayamayacağı yükler getirebiliyor. Modern bir veri merkezinde sağlanan otomatik güncellemeler ise hem riskleri, hem de beklenmedik maliyetleri en düşük seviyeye çekiyor.