Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi tarafından farklı sektörleri temsilen 100 ve üzeri çalışanı olan toplam 250 kurum ile anket yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, her dört kurumdan biri bulut bilişime yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırım yapılacak konuların başında veri yedekleme ve felaket yönetimi ilk iki sırada yer alıyor. Yatırım kararında göz önünde bulundurulan kriterlerin başında ise yüzde 71 ile “hizmet verenin güvenilirliği” geliyor. Bulut servislerini satın almak için tercih edilen şirket tipleri arasında ilk sırada veri merkezleri yer alıyor.

Bulut bilişim kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre tercih edecekleri bulut hizmetleri değişmekle birlikte, bulut bilişimin temel faydaları adaptasyonu kolaylaştırıyor. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin yüzde 57’si bulut servisi kullanmanın maliyetleri düşüreceğini öngörüyor. Bu da önümüzdeki yıllarda bulut servislerinin kullanım oranını hızlı bir şekilde artması anlamına geliyor. Araştırmaya göre işletmeler bulut servislerini şu üç nedenle tercih ediyor:

  • Verilerin güvenli ortamda saklanması
  • Operasyonel kolaylık
  • İş sürekliliği

İşletmelerin henüz yüzde 36’sı bulut kullanıyor

Şu anda bulut bilişim kullandığını açıklayan işletmelerin oranı ise yüzde 36’da kalıyor. En fazla alınan bulut hizmetlerinin başında yüzde 68 ile e-posta hizmetleri geliyor. Katılımcıların yüzde 41’i sunucu barındırma ve sanallaştırma hizmetini bulut üzerinden aldığını belirtirken veri yedekleme hizmetini bulut üzerinden kullananların oranı ise yüzde 39.

İşletmelerin bulut hizmetlerini kullanmaktan çekinmesinin sebepleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 99,99 uptime garantisi sunan Radore’nin bulut hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için radore.com/cloud-server adresini kullanabilirsiniz.