Şirketler için bir veri merkezi seçmek oldukça önemli bir konudur. Şirketle ilgili tüm verilerin saklanması, bu verilerin güvende olması, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için bu verilere erişimin kolay olması ve gerektiği zaman bu sistemin kapasitelerini artırabilmek veri merkezi seçimini oldukça önemli hale getiriyor.

Oldukça önemli bir konu olmasından dolayı da şirketlerin veri merkezi seçimi sırasında dikkatli olmaları gereken birkaç unsur bulunuyor. Bu unsurla-rı detaylı bir şekilde ele almak, firmanız için doğru veri merkezini bulmanıza yardımcı olacaktır.

1. Veri merkezinin konumu ve imkanları

Veri merkezinin bulunduğu konum birçok faktör nedeniyle önemlidir. Veri merkezinin bulunduğu konumun güvenli olması, olası sorunlara karşı müda-halelerin yapılabilecek bir yerde olması ve gerektiğinde sizin rahatlıkla ulaşa-bileceğiniz bir yerde olması önemlidir. Veri merkezinin konumu hakkında dik-kat etmeniz gereken bir takım başlıklar ise şöyle:

 • Konuma ulaşımın nasıl? Herhangi bir afet anında bu konuma rahat ulaşılıp müdahale edilebilir mi? Farklı ulaşım kanalları mevcut mu?
 • Merkezin bulunduğu binanın yaşı ve teknik altyapısal özellikleri. Veri mer-kezinin gerektiği durumlarda altyapısını geliştirebilecek bir konumda mı yer alıyor?
 • Konum itibariyle veri merkezi güvenli bir bölgede mi bulunuyor?

2. Veri merkezinin finansal durumu

Veri merkezinizi değiştirmek maliyetli bir süreçtir. Bu sebeple de uzun va-dede çalışabileceğiniz bir firma ile anlaşmanız oldukça önemlidir. Uzun vade-de çalışabilmek için de veri merkezinizin finansal olarak güçlü olması da oldukça önemlidir. Bu konu haklında dikkat etmeniz gerekenler ise şu şekil-de:

 • Halka açık bir şirket mi özel bir kurum mu?
 • Geleceğe dönük yatırım süreçleri bulunuyor mu?
 • Sektörde kaç yıldır bulunuyorlar?
 • İşletmenin amiral gemisi hizmetleri nelerdir?
 • İşletmenin sahip olduğu sertifikalar ve ödüller

3. Esneklik ve büyüme kapasiteleri

Seçeceğiniz veri merkezinin, sunduğu hizmetler konusunda ne kadar es-nek olduğu ve size sunduğu hizmetlerin kapasitelerini artırıp artıramadığını öğrenmeniz gerekir. Veri merkezi masraflarını kısmak için ilk etapta daha dü-şük hizmetler almak isteyebilirsiniz; ancak uzun vadede işletmenizin büyümesi durumunda satın aldığınız hizmetlerin kapasitesini artırmak isteyebilirsiniz. Çalışacağınız veri merkezi bu konuda ne kadar esnek davranabiliyor ve ku-ruma ya da duruma özel ne gibi seçenekler sunabiliyor, araştırmalısınız.

Bunun yanı sıra elinizdeki mevcut sistemin kapasitesini artırmak istediği-nizde size nasıl bir çözüm sunuyorlar ve bu çözümlerin maliyetleri nasıl oluyor incelemelisiniz.

4. Kurulum süreçleri

Veri merkezi, onlardan istediğiniz hizmetlerin kurulumunu ne kadarlık bir sürede gerçekleştirebiliyor. Veri merkezi tarafında iş yapılma süreçleri nasıl işliyor? Elinizdeki mevcut sistemin kapasitesini artırmak istediğinizde size na-sıl bir geri dönüş sağlıyorlar ve ne kadarlık bir sürede bu işlemi tamamlayabili-yorlar? Kurulum süreçlerine göre size sundukları fiyatlarda belli bir değişiklik yapılıyor mu öğrenmelisiniz.

5. Uptime oranları ve güvenilirlik

Veri merkezlerinin güvenilirliği uptime oranları ile ölçülmektedir. Uptime oranlarının yüksek olması, veri merkezinizin size sunduğu hizmetin kalitesini de göstermektedir.

Uptime oranlarının yanı sıra teknik alandaki çalışanların sahip oldukları sertifikaları da sorabilirsiniz. Veri merkezlerinin yüksek uptime oranlarını sağ-layabilmeleri ve bu desteği sunabilmeleri için teknik alanda uluslararası geçerli olan bazı sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple de bu sertifi-kaları da veri merkezinize sorabilirsiniz.

6. Müşteri destek hizmetleri

Verilerinizi barındırırken aynı zamanda çalıştığınız firmadan destek alma-nız da gerekir. Sizin de yapmak istedikleriniz olabileceği gibi sistem hakkında gerektiğinde bilgi alabilmelisiniz. Bu sebeple de müşteri destek servislerinin nasıl çalıştığı konusunda detaylı bilgiler almalısınız.

  • Firmanın 7/24 destek sunup sunmadığı
  • Mühendislik, teknik ve destek alanında ne gibi yardımlarda bulundukları-nı
  • Firmanın size sunduğu erişimleri (Güvenli bir şekilde kendi verilerinize ula-şıp, yeni verilerin yüklemesinin yapılıp yapılamadığı ve nasıl bir ortamda ya-pıldığı sorarak, destek konusunda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

7. Güç kullanımı ve enerji verimliliği

Veri merkezlerinde güç kullanımı ve enerji verimliliği de oldukça önemlidir; çünkü bu iki unsur yapılan işin performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Güç kullanımının yanı sıra olası bir kesinti halinde bu sistemlerin nasıl bir şe-kilde yönetildiği ve ne tür alternatif çözümleri olduğunu sormalısınız. Güç ke-sintilerinin olması ciddi sorunlara neden olabileceği için çalıştığınız firmanın yedek çözümlerini de araştırmalısınız.

Radore olarak müşterilerimize yüzde 99,99 oranında bir uptime garantisi vermekteyiz. Şehir merkezindeki konumumuz ulaşımı kolaylaştırırken, kesinti-siz internet erişimi, üst düzey fiziki güvenlik ve deneyimli teknik ekibimizle 7/24 size hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için radore.com adresini ziyaret edebilirsiniz.